ارتباط با یک و یک

آدرس و تلفن

آدرس دفتر مرکزی:

بزرگراه آزادگان جنوب ، ابتدای خروجی جاده قدیم (فتح) ، مجتمع صنایع غذایی مائده -شرکت پخش یک و یک

تلفن:

021-44907800
021-44901900 (ارتباط با مشتریان)

فکس:

021-44900014

فرم تماس

نام و نام خانوادگی: *


ایمیل:


پیام: *


حاصل جمع دو عدد 64 و 41 برابر می شود با: *