توليدي وبازرگاني یک و یک كيش

توليدي وبازرگاني یک و یک كيش


تاریخ: دوشنبه 27 بهمن 1393
منبع:
بازدید: 905


خلاصه:
شركت توليدي وبازرگاني یک و یک كيش به منظور انجام كليه فعاليتهاي مربوط به توليد و تبديل و عرضه و فروش واردات و صادرات كليه محصولات غذايي وبهداشتي وماشين آلات و وسايل و موادومحصولات لازم،ايجاد گرديده ودر اين راستا يا اعطاي و يا قبول نمايندگي در داخل و خارج كشور مبادرت به هرگونه مبادلات و عمليات مجاز بطور مستقيم ويا غير مستقيم را در دستور كار قرار داده وبا سازماندهي وبهينه كردن صادرات محصولات شركتهاي گروه یک و یک و همچنين واردات محصولات فرآوري شده و خام اوليه كار خود را آغاز نموده است.


متن کامل:

شركت یک و یک كيش هدف خود را هر گونه فعاليت وارداتي و صادراتي كه از قرارداد خريد، بسته بندي،حمل ونقل،انبارداري،فروش و تحويل كالا مي باشد قرار داده است. در حال حاضر شركت تلاش خود را به ويژه بر روي صادرات تمركز بخشيده است.

شركت در حال حاضر صادرات خود را فقط در بازارهاي محدودي كه در آن ايرانيان ومسلمانان مورد مخاطب هستند آن هم توسط وارد كنندگان ايراني انجام ميدهد. هدف صادراتي شركت در درازمدت اين خواهد بود كه محصولات شركت، بعنوان اولويت اول در بين مصرف كنندگان ايراني خارج از كشور شناخته شودو همچنين مخاطبيني غير از ايرانيان و مسلمانان بيابد.شركت همچنين ميداند قيمت

 

محصولات خود از بيشتر رقباي ايراني گرانتر بوده و احتياج دارد كه محصولات خود را با هزينه اي كه براي شركت سود آور باشد صادر نمايد.. فلسفه ما بر اين اساس خواهد بود كه مشتريان خود را براي همكاري درازمدت انتخاب نموده و اعتماد آنان را باتعهد به مسئوليت هاي خود و تحويل بدون وقفه كالا به آنان جلب نماييم.